Terms and Conditions

Falcon Tech Lucky Draw Promotion

១. Falcon Tech បានសម្រេចបង្កើតប្រូម៉ូសិនក៏ពិសេសមួយដើម្បីជាកាដូ និងចំណងដៃជូនទៅដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំកន្លងមក។ ប្រូម៉ូសិននេះនឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នេះតទៅ ដែលយើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ចំនួន ២លើក៖

• ការចាប់រង្វាន់លើកទី១៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

(សម្រាប់រាល់ការជាវផលិតផលពីថ្ងៃទី១០ ឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី១២ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩)

• ការចាប់រង្វាន់លើកទី២៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ (សម្រាប់រាល់ការជាវផលិតផលពីថ្ងៃទី១៣ មិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី១៨ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩)

Falcon រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនូវកាលបរិច្ឆេទ និងរង្វាន់។ រាល់ការទាញយកសន្លឹកឆ្នោតផ្សងសំណាង ក្រោយកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

២. រាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ Falcon លើបញ្ហាដែលកើតមានទាក់ទងនឹងកម្មវិធីប្រម៉ូសិន និងរង្វាន់ដែលបានដាក់ គឺជាការសម្រេចចុងក្រោយ និងត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។

៣. អតិថិជនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងការចូលរួម ឬមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ។

៤. កម្មវិធីប្រម៉ូសិននេះអនុវត្តតែចំពោះអតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ និងដែលបានជាវ iPhone Xs, Xs Max ឬ XR ផលិតផលស្របច្បាប់ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្រប់ពណ៌ គ្រប់ទំហំអង្គចងចាំ ហើយបានចុះឈ្មោះក្នុងការទទួលយកសន្លឹកឆ្នោតក្នុងកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ។

៥. អតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដែលបានជាវផលិតផលមុនកាលបរិច្ឆេទនៃប្រូម៉ូសិន រួចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬបង្វិលត្រលប់ដើម្បីទទួលបានឱកាសចួលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងមិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់នេះទេ។

៦. ដើម្បីទទួលបាននូវសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់កម្មវិធីប្រម៉ូសិននេះ អតិថិជនត្រូវចូលកាន់ www.falconkh.com/luckydraw ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះដោយបំពេញនូវលេខកូដរបស់ទូរស័ព្ទ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង។ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយ លោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដ ៦ខ្ទង់ដែលជាលេខសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ទុកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលចាប់រង្វាន់។

៧. អតិថិជនដែលពុំមានសំណាងឈ្នះក្នុងការចាប់រង្វាន់លើកទី១ នឹងពុំត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការចាប់ឆ្នោតលើកទី២ឡើយ លុះត្រាតែអតិថិជនរូបនោះធ្វើការជាវនូវផលិតផលក្នុងកំឡុងពេលកំណត់សម្រាប់ការចាប់លើកទី២។

៨. រាល់ព័ត៌មានដែលបានបំពេញណាមួយដែលរកឃើញថាបានក្លែងបន្លំ ឬមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់ Falconដែលបានតម្រូវ នោះនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈ។

៩. អនិតិជនពុំមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះទេ។

១០. រង្វាន់ផ្សងសំណាងរួមមាន iPhone Xs Max ឬ iPhone Xs ចំនួន ១០រង្វាន់, iPhone X ចំនួន ២០រង្វាន់, iPhone 6s ចំនួន ២០រង្វាន់ និងAirPods (ជំនាន់ទី១) ចំនួន ៥០រង្វាន់។ រង្វាន់ទាំងនេះនឹងត្រូវបែងចែកជា ២ទៅតាមចាប់ការរង្វាន់ទាំង២លើក។

១១. Falcon នឹងធ្វើការបង្ហាញឈ្មោះ និងរូបភាពរបស់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជាកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ បន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីអតិថិជន។

១២. Falcon នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងណាមួយក្នុងអំឡុងពេល នៅពេល ឬបន្ទាប់ពីពេលប្រគលរ់ង្វាន់នោះទេ។

១៣. ការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃចូលរួម

• អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវធានាថាពួកគេបានអាននិងយល់ច្បាស់អំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះយ៉ាងលម្អិត ដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើ www.falconkh.com/luckydrawterms ។

• Falcon សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការពន្យារ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះទៅតាមលក្ខខណ្ឌ ឬហេតុផលណាមួយដែលនឹងអាចកើតមានឡើង។

១៤. កម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តទូទាំងប្រទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

១៥ ១៦ ១៧. បុគ្គលិករបស់ Falcon, ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម, ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ តំណាងចែកចាយ តំណាងលក់បន្ត បុគ្គលិក ដៃគូអាជីវកម្ម និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់រួមទាំងសាច់ញាតិ (ត្រឹម២ជំនាន់) ពុំមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះទេ។

១៨. រាល់រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនអតិថិជន ផ្អែកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អ្នកមកទទួល និងព័ត៌មានដែលបានចុះឈ្មោះ(ដូចជា ទូរស័ព្ទដែលបានជាវ ឬប្រអប់ទូរស័ព្ទ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ និងលេខទូរស័ព្ទជាដើម)។

១៩. អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងតម្រូវអោយធ្វើការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ការយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលយករង្វាន់។

២០. ល្គឹកណាអ្នកឈ្នះរង្វាន់យល់ស្របលើលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលយករង្វាន់នេះ រួចចុះហត្ថលេខាទទួលយល់ព្រម នោះទើបគាត់ទទួលបានរង្វាន់នឹងត្រូវបានប្រកាសជាអ្នករង្វាន់ពិតប្រាកដ។

២១. រាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយ Falcon ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។


1. Falcon Tech, Ltd (“Falcon”) has launched this promotion for the benefit and delight of end customers. Promotion shall remain valid from 10th May till 18th Jul, 2019 ( the “Promotion Period”), with two separate lucky draws on

• 14th Jun, 2019 (for eligible customers who purchase new authorized iPhone XS, XS Max and XR in Cambodia and register between 10th May and 12th Jun) and on;

• 6th August, 2019 (for eligible customers who purchase and register between 13th Jun and 31st July).

Falcon may at its sole discretion change these dates and prizes as may require. Any entries received after the eligibility periods end will not be entertained.

2. The decision of Falcon regarding all matters pertaining to the Promotion and the prizes will be final and binding on all concerned.

3. Participation in the Promotion is optional.

4. The Promotion applies only to end customers purchasing official iPhone XS, XS Max and XR stock authorized for sale in Cambodia, all colors and all storage sizes purchased and registered within the eligibility periods stated above.

5. End customers who purchased prior to eligible periods and then exchanged or returned their purchase for new stock are not eligible to register for lucky draw.

6. To enter into the promo, customer must log into www. falconkh.com/luckydraw to register with authorized IMEI number, contact name and phone number. Upon successful entry into the lucky draw, customer will receive a unique 6 digit lucky draw number on their screen, which will be used in the relevant lucky draw.

7. Customers who do not win in the first lucky draw will not be entered in the second lucky draw unless they make an eligible purchase for the second draw.

8. Entries found fraudulent or found not as per the standards set by Falcon shall be invalidated as per Falcon discretion

9. Minors under the age of 18 years shall not be eligible to join this promotion

10. The prizes include 10 iPhone XS Max or XS, 20 iPhone X, 20 iPhone 6S and 50 first-generation AirPods. These prizes will be divided in half between each lucky draw.

11. Names and pictures winners can be used by Falcon in its advertisements and other promotional campaigns after due consent of customer(s).

12. Falcon shall not be responsible for any physical and/or financial loss or accident occurring during this promotion or at the time or after prize transfer.

13. Acceptance of Terms of Use

a. All participants warrant that they have read and fully understand these Terms and Conditions carefully which are on public view atwww.falconkh.com/luckydrawterms

b. However, Falcon reserves the right to extend, discontinue or to change the terms and conditions of this promotion at any time for any reason whatsoever

14. The promotion is applicable nationwide in Cambodia.

15. Employees of Falcon its partners, and their respective subsidiaries and suppliers including their relatives up to the second degree of consanguinity or affinity are not eligible to join this promotion

16. Distributors & Retailers, its employees, its partners and their respective subsidiaries & suppliers including their relatives up to the second degree of consanguinity or affinity are not eligible to join this promotion

17. Falcon’s distributors and retailers are not eligible to participate in the promo

18. All prizes will be distributed subject to verification (original iPhone XS, XS Max or XR and packaging, Government ID, and mobile number) of the claimant.

19. Winners would be required to sign a NOC (No Objection Certificate)

20. Only if the winner agrees to the terms and conditions of the NOC and signs it accordingly, he/she would be deemed the winner of the prize.

21. All decisions made by Falcon relating to this promotion will be deemed final.